Okolí
V okolí Hotelu Rustikal je možno navštívit několik zajímavých míst.
  • Muzeum kuriozit a rekordů v Pelhřimově (16km)
  • Muzeum knoflíkářského průmyslu v Žirovnickém zámku (14km)
  • Městské muzeum v Počátkách (11km)
  • Městské muzeum + hrad a zámek v Jindřichově Hradci - největší mechanický betlém na světě "Krýzovy jesličky" (33km)
  • Městské muzeum a hornická stezka nebo ZOO v Jihlavě (25km)
  • Návštěva rodinného pivovaru Bernard v Humpolci (31km)
  • Zámek v Telči + Galerie Jana Zrzavého (20km)
  • Hrad Roštejn - lovecké sídlo (12km)
  • Hrad Kámen + Muzeum jednostopých vozidel (25km)
  • Včelnička - sklárny (30km)
Dále města, které stojí za výlet s popisem:

Hotel Rustikal Telč - V roce 1992 byla Telč (6000 obyvatel) zapsána na seznam UNESCO a jako taková umístěná pod památkovou péči. Státní zámek v Telči je jednou z nejlépe uchovaných budov v renesančním stylu v české republice. Také renesanční interiér je velice zachovalý. Pánové z Hradce nechali vyzdobit průčelí sgrafitem a obytné prostory byly v roce 1553 vyzdobené štukovými omítkami, nástěnnými iluzivními malbami (trompe l'oeil) a malbami s omezeným počtem barev (chiaroscuro). Hlavní náměstí městečka je obklopené nádhernými renesančními a barokními měšt'anskými domy.

Pelhřimov - Staré město, které stojí za shlédnutí, s krásnými domy a zajímavými městskými branami. Každoročně se zde v červnu odehrává Mezinárodní festival rekordů a kuriozit (jako například pití piva pod vodou a řízení škodovky ušima).

Jihlava - Jihlava (50.000 obyvatel) leží na jižní Moravě. Z historického centra se mnoho neuchovalo. Ale nalezneme ještě hodně krásných budov kolem Masarykova náměstí, jednoho z největších náměstí v české republice. Některé renesanční domy s podloubím jsou nádherně vyzdobené sgrafitem. Na severní straně náměstí stojí dům soukenického cechu, nyní v něm sídlí městské muzeum. V Kališti u Humpolce, 25 km jihozápadně od Jihlavy, se narodil známý hudební skladatel Gustav Mahler. Později se přestěhoval do Jihlavy a strávil tam část svého mládí.

Jindřichův Hradec - Toto město vděčí svůj šarm poloze na úpatí českomoravské vrchoviny, na ostrově mezi rybníkem Vajgarem a řekou Nežárkou. Starobylé město nabízí za městskými hradbami harmonický renesanční vzhled, se středověkými prvky a barokem. Po rozkvětu soukenictví v 15. a 16. století následovala přestavba středověkého hradu na zámek v italském renesančním stylu.

Červená Lhota - Tento renesanční vodní zámeček nedaleko od Jindřichova Hradce je spojený s pevninou. Zámek vděčí své jméno cervené barvě zdí a strechy. Najdeme zde barokní fresky, intimní barokní a rokokové zařízení a krásná kachlová kamna.

Tábor - V tomto městě, které se tyčí v kopcovité krajině na cestě z Prahy do Rakouska, se v 15. století soustředil odboj protestantských husitů proti katolíkům a německé nadvládě. Na krásném táborském náměstí ještě stále stojí kamenné stoly táboritů a na radnici na náměstí je umístěno muzeum, které historii husitu a táboritů podrobně vysvětluje.

Kutná Hora - Historické centrum je skutečným klenotem. Kutná Hora čítá více než tri sta chráněných historických památek. Mezi mnoha historickými budovami je vrcholem chrám Sv. Barbory. Od prosince 1995 jsou historické centrum města, chrám Sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie Sedlec zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. U posledně jmenovaného kostela najdete kapli Kostnice, kde je velká část interiéru vytvořená z lidských kostí a lebek.

Praha - V Praze můžete nalézt mnohé architektonické poklady ve stovkách zachovalých středověkých domech, palácích, zámcích, kostelech a katedrálách. V architektuře města objevíte tři důležité středověké stavební proudy: románský, gotický a klasicistický. Praha patří k nejstarším a nejkrásnějším metropolím Evropy.

Třeboň - Krásné městečko, přitahující turisty, leží u rybníku Svět. Třeboňské náměstí je velice fotogenické – s vesele barevnými fasádami, za kterými se skrývají různé restaurace a obchůdky. Také třeboňský zámek stojí za shlédnutí, stejně tak jako park kolem zámku.

Brno - Brno je největším městem na Moravě a co do velikosti druhé v české republice. Město leží na soutoku řek Svitavy a Svratky a je politickým a kulturním centrem Jihomoravského kraje. Brno má dobře zachovalé historické centrum a je proslulé svou modernistickou architekturou.

Český Krumlov - Nejkrásnější městečko jižních čech a od roku 1992 na seznamu světového kulturního dedictví UNESCO. Nad městečkem se tyčí obrovský zámek Rožmberků se svou malovanou kulatou věží. Zámek má vyšší a nižší část a je obklopený suchým příkopem. Každoročně se zde koná od konce července do začátku srpna Mezinárodní hudební festival a v polovině září Folkový festival Hurá do Krumlova.

Hluboká - Zámek Hluboká leží 8 km na sever od Ceských Budějovic a pochází ze 13. století. Do roku 1622 byl v rukou protestantských majitelů, kteří museli zámek opustit po bitvě na Bílé hoře. Zámek prevzal německý rod Schwarzenbergů, který v 19. století nešetřil ani penězi ani časem, aby mohl zámek přeměnit na nádherný zámek, jaký můžeme shlédnout doposud. V roce 1945 museli všichni Němci zemi opustit a Schwarzbergové zde museli zanechat nejen svůj zámek, ale i všechen svůj majetek.